Rabat 7% na cały asortyment z kodem PROMO7 w koszyku

close

Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie http://strefalazienek.plDEFINICJE

Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.

Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://strefalazienek.pl.

Firma Współpracująca – Firma współpracująca z Strefa Łazienek, zapewniająca szczególne usługi w niezbędne do realizacji transakcji zawieranych z klientami, takie jak:

- obsługa systemu płatności online (Blue Media S.A ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot,)
- porównywarka cenowa Ceneo (Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań),
- porównywarka cenowa Okazje (Grupa Okazje Sp. z o.o. Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź),
- obsługa kurierska DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa


ZASADY ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.1 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

1.2. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Klienta Zarejestrowanego oraz Klienta Nowego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

1.3. Dane osobowe gromadzone przez Strefa Łazienek wykorzystywane są do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

1.4. W ramach obsługi Klienta jego dane osobowe mogą być przekazywane do Firmy Współpracującej właściwej dla danego etapu realizacji zamówienia.

1.5. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji konta Klienta w Sklepie.

1.6. W trakcie rejestracji Klient będący osobą fizyczną podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, dane kontaktowe: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, telefon.

1.7. Dokonujący rejestracji Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, albo reprezentujący osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz wyposażoną w zdolność prawną proszony jest ponadto o podanie następujących danych: nazwa firmy, NIP.

1.8. Dane Klientów Zarejestrowanych oraz Klientów Nowych nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących sklep Strefa Łazienek do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie lub powierzenie takie jest niezbędne do realizacji zamówień i obsługi transakcji.

1.9. Strefa Łazienek stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

1.10 Strefa Łazienek zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu.


BEZPIECZEŃSTWO

2.1 Sklep wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Strefa Łazienek przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

2.2. Strefa Łazienek zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

2.3. Sklep posiada zawsze aktualny Certyfikat SSL. Certyfikat ten został wydany przez Comodo Group, Inc., która jest największym publicznym centrum certyfikacji na świecie.POPRAWA/USNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH


3.1. Strefa Łazienek zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Ustawy, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

3.2. Strefa Łazienek zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy.

3.3. Usunięcia danych Klienta Nowego można dokonać drogą listowną (na adres ul. Niepodległości 1, 42-504 Będzin) lub mailową (sklep@strefalazienek.pl).

3.4. Usunięcie danych Klienta Zarejestrowanego jest równoznaczne z usunięciem konta takiego Klienta ze Sklepu.

3.5. Jeśli w momencie otrzymania żądania o usunięcie konta, lub usunięcie danych osobowych realizowana jest usługa, to usunięcie konta/usunięcie danych zostanie dokonane dopiero po zakończeniu realizacji tej usługi.W razie dodatkowych pytań służymy pomocą,
Zespół Strefa Łazienek